Siddur Mesivta:Shabbos & Yom Tov

CA$35.95
Available to Order (Pending Supplier Availability)
SKU
OZ-711900
סידור המבואר מתיבתא לימות החול / לשבת ויום טוב סידור מפואר ומבואר לתפלות ימות החול, שבת ויום טוב, בו תבוא ברינה כוונת התפלה בנעימה קדושה כאחד, יחד עם תיבותיה בתפארה, ביאור לכל התפלות בשפה ברורה, משולב בתוך תיבות התפלה, מבוא כולל לעבודת התפלה, מעלותיה ושגב רוממותה, הקדמות מפורטת למזמורים, לתפלות ובקשות, על מה נוסדו, ומקורם בקודש, פסקי דינים ופניני מנהג וטעמים, המשובצים במקומם בדר התפלות.
More Information
Last Update Aug 1, 2022
Binding Hardcover
Published By Oz VeHadar
Link For More Information https://ozvehadar.us/siddur-mesivta-nusach-sefard/
Nusach Sefard
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
WhatsApp Chat WhatsApp Chat
WhatsApp Chat WhatsApp Chat