Talmud Bavli Mesivta - Uvlechtecha Baderech - Taanis, Megillah, Moed Katan, Chagiga - 10 Volumes (Out of stock)

CA$111.95
Available to Order (Pending Supplier Availability)
SKU
OZ-144171
תלמוד בבלי מתיבתא - ובלכתך בדרך במהדורה זו מופיעים המדורים: ביאורי הפשט: הביאור המרכזי של המהדורה, בו מובאים דברי הגמרא כלשונם ובמלואם תוך שזירת הסבר ברור בשפה קלה ומובנת, של כל הלך הסוגיא. כדי שהלימוד יוכל להקל על הבנת הגמרא, הוא מוצמד לצד עמודי הגמרא. אליבא דהלכתא: העולה להלכה מן הסוגיות הנלמדות כפי הדעות המרכזיות השונות. פניני הלכה: תוספת נפלאה למדור אליבא דהלכתא של ש"ס מתיבתא, בו מובאים דיונים אקטואליים מרתקים הנוגעים לסוגיא הנלמדת, כולל ציונים מספרי הפוסקים וספרי שו"ת במהלך הדורות. תמצית הדף: סיכום תמציתי של סוגיות הגמרא ודבריה, המאפשר שינון וחזרה מהירה או מציאת סוגיה רצויה במהלך לימוד סוגיה אחרת. ילקוט ביאורים: פירוש מופלא לחפצים להעמיק מעט בדברי הגמרא, המביא את שיטות הראשונים והאחרונים המרכזיים בסוגיא, ביאור דברי הגמרא תוך ציון קושיות ותירוצים על הדברים. כפתור ופרח: פירוש נפלא המלקט חידושים והוספות מספרים רבים הערוכים בטקטס רץ הוצאה לאור שלא על פי סדר פרשיות הש"ס (פרשיות השבוע וכדו').
More Information
Last Update Jun 16, 2024
Dimensions 9.2 inches
Binding Paperback
Published By Oz VeHadar
Link For More Information https://ozvehadar.us/talmud-bavli-mesivta-uvlechtecha-baderech/
Volumes 267
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
WhatsApp Chat WhatsApp Chat
WhatsApp Chat WhatsApp Chat